Darmcheck: zuigeling niet zogend

14672233722004e1b4f1db144815e2d5a507a918dd.jpg

129,95

Microbiologische analyse van de aeroben en anaerobe hoofdkiemen, van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), α-1-antitrypsine, calprotectine, EPX , lysozyme en sIgA in de ontlasting.
Ter beoordeling van de samenstelling van de fecale flora van een zogende zuigeling.

De darmflora speelt bij zuigelingen en jonge kinderen een prominente rol. Ten eerste ondersteund de microbiële kolonisatie van het intestinum de immunologische ontwikkeling van het kind, terwijl aan de andere kant de darmflora in de eerste twaalf levensmaanden wordt blootgesteld aan gevoelige verstoringen, die een belemmering kunnen vormen voor de totstandkoming van een stabiele micro-ecologische omgeving.
De stimulatie van NK-cellen en macrofagen activiteit enerzijds en het stimuleren van de sIgA synthese anderzijds, wordt door de vele verschillende immunogene eigenschappen van de verschillende darm typische bacteriesoorten gegarandeerd. Het immuunhomeostatische effect, dat uiteindelijk essentieel is voor een evenwichtige TH1/TH2-balans, alsook voor de opbouw en het onderhoud van orale tolerantie, is hierbij van bijzonder belang. Daarmee wordt duidelijk dat de darmflora een primaire beschermende factor vormt met het oog op atopische risico’s tijdens de eerste levensjaren.
Een allergische ontsteking van het slijmvlies van het colon en het rectum kan bij zuigelingen leiden tot intestinale bloedingen in de dikke darm. Bezorgde ouders zien bij het verwisselen van de luiers regelmatig of incidenteel een vermenging met bloed in de vorm van bloedspoortjes.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut worden besproken.
Indicaties:
- in het kader van preventie en ter controle van de ontwikkeling van het microbiologische milieu
- flesvoeding
- keizersnede bevalling
- vroeggeboorte
- verhoogd allergie risico
- buikklachten/kolieken
- na antibiose
- bloed in de ontlastingDit product is momenteel op voorraad