Cortisol Awakening Response

1467282259e71453ba0695f0fd11d82aadb8e03d59.jpg

74,95

Cortisol, een belangrijk stresshormoon wat in de bijnierschors wordt gevormd, heeft een sterk circadiaan ritme met hoge cortisol waarden in de eerste 60 minuten na het wakker worden in de ochtend en lage waarden in de avond. In het speeksel stijgen die cortisolwaarden in de ontwaakfase met wel 70 %. Omdat de bepaling van een cortisol dagprofiel voor de patiënt zeer tijdrovend was werd naar een meetmethode gezocht met een eenvoudigere monsterafname. Tegelijkertijd moest de test ook nog betaalbaar zijn. Met de „Cortisol Awakening Response“ (CAR) werd aan deze eisen voldaan.
De „Cortisol Awakening Response“ (CAR) geeft een inschatting van de adrenale activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA). De patiënt neemt daarbij binnen het eerste uur na het opstaan ‘s ochtends vijf speekselmonsters af ter bepaling van het cortisol.


O.W. Schweisthal (2007) heeft zowel meetmethodische aspecten, alsook de invloed van verschillende variablen op de uitslagen van de CAR, in het kader van een kwantitatieve meta-analyse, nader onderzocht. Door berekening van verschillende statische kernwaarden werd de informatieinhoud van de CAR gespecificieerd. De AUCI-MAX (Aurea Under Curve) is bijvoorbeeld de kernwaarde van de adrenale reactiviteit op de stimulans van het ontwaken.Deze houdt rekening met de absolute toename, de mogelijke tijdzone vanaf het opstaan tot aan het bereiken van de maximale waarde, alsook het individuele profiel in verloop van tijd (veranderingen in de mate van stijging in verloop van de tijd)

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut worden besproken.

 

Indicaties:
- bij lichamelijke of mentale stress
- bij vermoeidheidstoestanden

Dit product is momenteel op voorraad